Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 11/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 11/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Sprzedażą”