Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 11/St.Pod./2014

w sprawie   prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie „Master of Business Administration (MBA)”