Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 110/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 87/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 7 października 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czwartej edycji Studiów Podyplomowych "Analizy rynkowe i strategiczne"