Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 111/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 14 maja 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Ekonomia Menedżerska"