Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 111/St.Pod./2014

w sprawie: prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"