Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 112/St.Pod./2014

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 33/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"