Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 12/St.Pod./2016

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 5/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym"