Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 13/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 13/St.Pod./2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UEP nr 5/St.Pod./2013 z dnia 15 lutego 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej”