Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 14/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 14/St.Pod./2013 w sprawie zmiany zastępcy kierownika pierwszej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami – Zaawansowane Narzędzie dla Praktyków”