Uczymy już od 34 433 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 15/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 15/St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Menedżerskie Studium Handlu Emisjami i Zarządzania Energią”.