Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 16/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej”