Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 17/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 8/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 20 lutego 2015 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ósmej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość i podatki"