Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 18/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Handlu i Dystrybucji”.