Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 18/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 18/St.Pod./2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Praktyczne Aspekty Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem”