Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 18/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 61/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 17 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych "Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej"