Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 19/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 19/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Opakowaniem”