Uczymy już od 34 434 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 19/St.Pod./2016

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 72/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 7 września 2015 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie energią”