Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 2/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 2/St.Pod./2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Statystyczna Analiza Danych w Biznesie”