Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 2/St.Pod./2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Projektami - Zaawansowane Narzędzie dla Praktyków"