Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 2/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"