Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 20/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Handel i dystrybucja"