Uczymy już od 34 434 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 20/St.Pod./2016

w sprawie: zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie energią”