Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 22/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem”