Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 23/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 23/St.Pod./2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 93/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 21 grudnia 2012 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Przedmiotu „Ekonomia w Praktyce” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy