Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 24/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 70/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 10 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Mediacje i negocjacje w biznesie"