Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 25/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 25/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Przedmiotu „Ekonomia w Praktyce” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy