Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 26/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 64/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 21 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu siódmej edycji Studiów Podyplomowych "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"