Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 26/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Podatki i doradztwo podatkowe"