Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 27/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"