Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 3/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 3/St.Pod./2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Studium Menedżerskie dla Pracowników Sektora Bankowości Spółdzielczej”