Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 30/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Biznes odpowiedzialny społecznie"