Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 31/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 26/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 24 kwietnia 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" (dla służb mundurowych)