Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 32/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 75/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 3 lipca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i audyt w instytucji finansowej"