Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 33/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Mediacje i negocjacje w biznesie"