Uczymy już od 34 434 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 34/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"