Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 35/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Kaliszu
Pobir