Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 35/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Gospodarowanie zasobami" dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej