Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 38/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Rachunkowość i podatki w zrównoważonym przedsiębiorstwie"