Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 39/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 39/St.Pod./2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 92/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 18 grudnia 2012 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dwudziestej trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Zielonej Górze