Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 44/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 44/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Systemie SAP HR”