Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 45/St.Pod./2014

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 28/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"