Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 46/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej”.