Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 48/St.Pod./2012

w sprawie sprostowania omyłki w Zarządzeniu nr 23/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”.