Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 49/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”