Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 5/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja Pomocy Społecznej”