Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 53/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 53/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Biznes Międzynarodowy”