Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 54/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie Zasobami” dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej