Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 55/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka Nieruchomościami” – specjalność: wycena nieruchomości,