Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 55/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”