Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 55/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Zielonej Górze